și-n mai e mai

cum de-am rămas în azi și mai în mai ascunsăși văd pe liliaccum timpul nu se-ndurăsă dea crezarerevederii noastreși ce cunosc acum prea bineîmi scapă printre gânduricum n-ar fi fost nicicând privesc în zaredar și zarea-și aredepărtarea eiprivescdoinind singurătățice stau să se-mplinească de cecumnici pe tinetimpul nu te iartă

Continue reading →

zbor de berze

trebuie că acest râu învolburatmi-a întors gândurile spre matcăcum se întorc de-a valmaberze cu dor bătând în aripispre cuiburile părăsite toamna ah cu câtă patimă-n bătăiîși pun o nouă casăatât de tainic câtnimeni nu mai știenici poate spuneunde-n ascuns se întâlnesc doar amintirea mânii stângia celei care cautăsă fiesă rămânăcuratăcuratăca mâna ascunsă a unui arhanghelce…

Continue reading →

innnenwelten

zur Ausstellung: innenwelten. innenansichten KuKa, Rottenburg 2022 innenansichteninnnenwelten wie bringen wir sie zusammen wie versöhnen wir siewie schaffen wir essie ins außen zu bringen wir hängen unsere erinnerungenan diesem herbst aufin nostalgie und sehnsucht eingehülltsucht unser wesen die schönheit der weltverstreut in allen vier windedann stück für stückschritt für schritt zeitnahzeitfernzeitlos wie in einer herbstelegiegrauen…

Continue reading →

nu sunați vă rog sunt acasă

calea care nu e drumși prezentul care nu mai edemult trecutgânduri de o secundăse ducse ducse ducpărăsiți locul nu sunați vă rog sunt acasăresuscitez o clipăîncercîncercîncerc !!! să o salvez de la moarte mă asemăn cu drumulcu piatracu groapacu roatacu apa toateCONcavitate leagă mâna de mânărotundul de pătratsfera de triunghi triunghiul de sferăpătratul de rotundmâna…

Continue reading →

run the world

zur Ausstellung: Mensch. Farbe. Raum, Workshop in KuKa, Rottenburg 2022 im blauen raum weiblichmännlich zwei fließende figurenund ein hartes lächeln aus drahteine hand bewegt sichwie ein goldener fadenhineingeflochten ins schweigenverbunden mit der wirklichkeitmit dem getöseund im traumvom nimmersatt getrennt zwei punkte dazwischen beweglichunbeweglich exitausGANGausZEIT ausFARBENausWELTEN laufende farbenüber laufende wörterüberlaufen verstehen sie permeabelwie wäre es den…

Continue reading →

Anii de la tine către mine/Die Jahre von dir zu mir

traducere din Paul Celan, Gesammelte Werke, Das Frühwerk Și iarăși freamătă părul tău când plâng. Cu albastrul ochilor tăiacoperi masa iubirii noastre: un pat între vară și toamnă.Bem ce-a băut unul, nici eu, nici tu, nici un al treilea n-a fost:sorbim nimicul și tot ce s-a sfârșit.Ne privim în oglinda apei adânci și ne împărtășimîn…

Continue reading →

graviDItate

din căldura iubirii din pecetluirea priviriiea respiră în ritmulabsolutului de-nceput era Cuvântul*și Cuvântul era cătră Dumnezău femeiacumințenia pământuluistă și așteaptăfiorul vieții bătând la o poartădeschisă spre lume întru El viață erași viața era lumina oamenilor taina se desprinde directdin inimădin coasta dreaptădin luna plină din zi în zimai aproapede culoarea visului și lumina întru întunearec…

Continue reading →

sakura

jahr für jahr hinter rauchmauern kommen die menschen die kirschblüteanzuschauen und um zu singen sakura wa kumo ka sakura wa sie singen darüber wie das leben zwischen 3d bildernund dem gesang der nachtigall verrinntauf einem blühenden virtuellen zweig das leben vergeht so schnellkirschblüte kirschblütewie der nebelwie die wolken kasumi kakumo kasakura wa

Continue reading →

der zauberkünstler

Jacques Tati die zeit ist graues werden glocken geläutetplakate geklebtder zauberkünstler macht seine nummer die menschen lachen und lachensich totlachen weiterum zu vergessenwas sie soeben verstanden haben ein einziges mädchenschaut ihm vertrauensvoll zuschaut ihn genau anihre seele vibriertwie ein telegrafendrahtgestern hatte es nichts zu essender zauberkünstler schläft seit tagen nicht mehrheute hat sie neue schuhe…

Continue reading →