glück

wie du bist du schaffst es nichteinen plural zu tragen du magst dich mit niemandem teilenalleine willst du dir auch nichtauf dieser welt begegnen selbst die traurigkeitverstreut sich überallsie braucht keine einladung wenn ich nochmal aussagen muss wie du bistdu schaffst es nichteinen plural zu tragen du ignorierst michhin und herich laufe hinter dirdu gibst…

Continue reading →

cu două inimi

toate faptele bunegăsite printre oamenidaștiucume sădisparila vederecu toate faptele bunegăsite printre oamenipas cu pasvorbă cu vorbăla fiecare suflareparcăcu două inimiaș fi călătorit maiușorprin viața astaîn mi minor pusă prea dessă falsezeo inimă de strajăcealaltăamanetpentru zile bunedar cât sânge ar trebui săpompezeîn fiecare zidouă inimi folosite la maxim

Continue reading →

la una douăzeci de mii

timpul ne dă acum ce-avem maibun în noichiar dacă din păduri vin negrezile mai negre și mai desede nu ne maizărim în diminețile astea de varăvin peste mine ploi detoamnă recipământul s-a crăpatdar nu îmi este teamă la unu douăzeci și unu din crăpături se-aratăchipurile celor cene-au fost odată dragiși de acolo ca din ferestresăpate…

Continue reading →

parte de haos îmblânzit

am prins și-a treia zi dinhaosa da tăceriiîmpreună ce-i al eiși nopții care stă săvină cel mai frumoscuvânt alnostrusă îndrăzneascăsă se-aratesă ne așeze iar înpatul verdenaufragiatlângă a regilor corăbiicare se luptă și acumpentru astăpâni văltori pe mare mare largo desolato fără să știece monștrii seascund în adâncimi dar noi oh cum noiavem un haos deîmblânzitam…

Continue reading →

via ferrata

ein wann kommt nichtin fragedas warum ist schon verpupptzum frischen leibdu redest laut wieungestümes wetter parla parla e taciotacio unter meinerhautunter meiner hautla pelle malaparteverstummt aber nichttaubder gutein deinemjahrhunderten tageingetaucht unbeaufsichtigtlass ihn nicht wo enden sie das wanndas warum an welchem punktder einsamkeithow long will bemy heartmy mouth how long es kommt via ferratableib mir…

Continue reading →

și-n mai e mai

cum de-am rămas în azi și mai în mai ascunsăși văd pe liliaccum timpul nu se-ndurăsă dea crezarerevederii noastreși ce cunosc acum prea bineîmi scapă printre gânduricum n-ar fi fost nicicând privesc în zaredar și zarea-și aredepărtarea eiprivescdoinind singurătățice stau să se-mplinească de cecumnici pe tinetimpul nu te iartă

Continue reading →

zbor de berze

trebuie că acest râu învolburatmi-a întors gândurile spre matcăcum se întorc de-a valmaberze cu dor bătând în aripispre cuiburile părăsite toamna ah cu câtă patimă-n bătăiîși pun o nouă casăatât de tainic câtnimeni nu mai știenici poate spuneunde-n ascuns se întâlnesc doar amintirea mânii stângia celei care cautăsă fiesă rămânăcuratăcuratăca mâna ascunsă a unui arhanghelce…

Continue reading →

innnenwelten

innenansichteninnnenwelten wie bringen wir sie zusammen wie versöhnen wir siewie schaffen wir essie ins außen zu bringen wir hängen unsere erinnerungenan diesem herbst aufin nostalgie und sehnsucht eingehülltsucht unser wesen die schönheit der weltverstreut in allen vier windedann stück für stückschritt für schritt zeitnahzeitfernzeitlos wie in einer herbstelegiegrauen in bildern tristessenmit den augen der wörtermit…

Continue reading →

nu sunați vă rog sunt acasă

calea care nu e drumși prezentul care nu mai edemult trecutgânduri de o secundăse ducse ducse ducpărăsiți locul nu sunați vă rog sunt acasăresuscitez o clipăîncercîncercîncerc !!! să o salvez de la moarte mă asemăn cu drumulcu piatracu groapacu roatacu apa toateCONcavitate leagă mâna de mânărotundul de pătratsfera de triunghi triunghiul de sferăpătratul de rotundmâna…

Continue reading →